Portfolio > Selections

Shyambazaar Stall, Kolkata
Shyambazaar Stall, Kolkata
2016